boekeenmuzikant.nl

live muziek voor elke gelegenheid

uitvaart zangeres
zangeres & harpist duo
- liederen uit Engeland, Ierland, Schotland. Een prachtig luister programma met liedjes zoals Oh Danny Boy (Londonderry Air), Scarborough fair, The Sally Gardens, The lonely ash grove. De conservatorium geschoolde sopraan zangeres van
opera zangeres
dit duo is full-time beroeps zangeres en zingt professioneel in het grootste nederlandse beroepskoor. Ook heeft zij solistisch in Opera's gezongen. Zuivere zangkunst begeleid door de magische klanken van de keltische harp. De harpist kan desgewenst ook solo nog enkele nummers ten gehore brengen. Het is ook mogelijk (bij voorbeeld bij een huwelijksvoltrekking) enkele licht klassieke nummers te brengen, bij voorbeeld O mio babbino caro, Going home, Jesu joy of man's desiring, Somewhere over the rainbow. Zeer geschikt voor een huisconcert.

€1000
voor een optreden (geen achtergrondmuziek)

Luister naar onderstaand geluidsvoorbeelden:


Down by the Sally gardens

Rory Og Mac Rory

Scarborough fair

The lonely ashgrove

The Spanish lady

vrijblijvend optie plaatsen of informatie aanvragen of stuur een email: info@boekeenmuzikant.nl