boekeenmuzikant.nl

live muziek voor elke gelegenheid

trekzak klroelofcitterncrop klein
Trekharmonica & Cittern duo
Diatonische trekharmonica heeft een heel eigen geluid, met iets meer ritme dan een gewone accordeon door de trek-en duw beweging die verschillende tonen geven.
Het echte folklore geluid met Oudhollandsche boeren dansen, en ook wel melodieën uit de ons omringende streken Engeland, Schotland, België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Scandinavië.
De trekzak wordt begeleid met het mooie rinkelende geluid van de Cittern, een mandoline-achtig instrument met zeer oude europese wortels en lichte percussie zoals wasbord. Er kunnen ter afwisseling ook enkele snaren nummers gespeeld worden (met Cittern en Ierse Bouzouki).
Dit is levendige akoestische instrumentale muziek (geen zang), waarop eventueel zelfs gedanst kan worden indien men gewend is te volksdansen…
Boerenbruiloft, klompendans,

€650 | reiskosten